Logo Agora - Landelijke Beroepsvereniging Vrijwilligerswerk

AGORA, Postbus 13, 4100 AA Culemborg
Secretariaat Brenda Leenders: 06 - 21 83 96 42
E-mail: info@agora-beroepsvereniging.nl

Zoals elk jaar staat in april de ledenvergadering op de agenda. Deze keer op dinsdag 9 april. Dit jaar combineren wij onze ALV met de klantendag van AdSysCo en Pro-Feel, onzesamenwerkingspartners.

In de ochtend is de ledenvergadering en in de middag bieden AdSysCo en Pro-Feel een mooi programma met als thema “Vrijwillige Inzet”.
Dit alles vindt plaats in het Veerhuis te Nieuwegein.

Programma

Ochtendprogramma                   Algemene LedenVergadering AGORA

Vanaf 9.30 uur                              inloop met koffie en thee

10.00 uur – 12:15 uur                  ALV AGORA

12:15 uur – 12:45 uur                  lunch

   

Middagprogramma                     Klantendag Adsysco en Pro-Feel met thema Vrijwillige inzet

12.45 uur                                       aanvang middagprogramma

16.30 uur                                       borrel

17.00 uur                                       buffet

Waar ligt de scheidslijn tussen vrijwilligers en professionals, hoe wordt de band met vrijwilligers onderhouden, hoe kan dat ook anders, wat is het wat hen drijft om kostbare eigen tijd aan anderen te besteden, wat kunnen we van elkaar leren om deze groep tebinden, boeien en verrassen? Met Menno de Bree en Piet Hein Peters.  

Menno de Bree studeerde filosofie en werkte als bedrijfsethicus bij Heineken en Nyenrode. Op ditmoment doceert hij ethiek en filosofie aan het Universitair Medisch Centrum Groningen, waarvoor hij meerdere studentenprijzen ontving. In zijn bijdrage gaat De Bree in op de filosofie van het vrijwilligerswerk.

Leden kunnen zich hier aanmelden voor zowel de ALV als de klantenmiddag. Graag voor 31 maart! De stukken voor de ALV worden per mail verzonden.