logo agora versie 20191114

Dé landelijke beroepsvereniging voor coördinatoren vrijwilligerswerk

Zoekt en vindt online methodiek en loopbaaninstrument voor vrijwilligers

28 februari jl. zijn de eerste certificaten voor de vrijwilligers bij Cordaan in Amsterdam uitgereikt door ActiZ en AGORA.

Met deze methodiek "zoekt en vindt" wordt de vrijwilliger de kans geboden om zijn motivatie, zelfvertrouwen en zelfbewustzijn zichtbaar te maken.

De vrijwilligers hebben in een kleine 3 maanden diverse kwaliteiten doorlopen en deze onder begeleiding online geregistreerd. Participatie door inzet vrijwilligerswerk.

Mooie bijkomstigheid is dat 1 vrijwilliger uit deze groep inmiddels een baan aangeboden heeft gekregen en dat een groot deel van de vrijwilligers zich actief blijft inzetten als vrijwilliger bij Cordaan.

 groepsfoto vrijwilligers Cordaan

Trotse vrijwilligers.

Certificaat voorzijde

Certificaat achterzijde

 

 

 

 

blank

 

 

 

 

 

 

blanco spacer