logo agora versie 20191114

Dé landelijke beroepsvereniging voor coördinatoren vrijwilligerswerk

Slotcongres Zorg Beter met Vrijwilligers

Vanuit het project Zorg Beter met Vrijwilligers weten we wat er nodig is om vrijwilligers te motiveren en een goede plek te geven in verzorgings- en verpleeghuizen en gehandicaptenorganisaties. Graag delen we deze kennis met u. In fase 2 van het project zijn 15 koploperorganisaties aan de slag gegaan om de verbeteringen van het vrijwilligerswerk te borgen en te verspreiden. Bezoek het congres op 21 november in Driebergen en maak kennis met hun ervaringen en de materialen! Het Sociaal en Cultureel Planbureau leidt het congres in naar aanleiding van het recent onderzoek naar informele zorg en mantelzorg (externe link).

 

Wat kunt u verwachten?

Binnen Zorg Beter met Vrijwilligers Fase 2 werken Vilans en MOVISIE met steun van het Fonds NutsOhra aan het borgen en verspreiden van verbeteringen rond vrijwilligerswerk in de zorg.

Op donderdag 21 november 2013 stellen we u in de gelegenheid om: 

  • van de koploperorganisaties te horen hoe      zij met verbeteringen in het vrijwilligerswerk aan de slag zijn gegaan
  • van de koploperorganisaties te horen hoe      zij die verbeteringen hebben geborgd en verspreid in aansluiting op de      nieuwe ontwikkelingen
  • kennis te nemen van de ontwikkelde      materialen
  • volop inspiratie op te doen om      vrijwilligerswerk en de omgang met vrijwilligers in uw organisatie      structureel te verbeteren met het oog op de nabije toekomst!

 

Veranderingen

Zorgorganisaties veranderen. Ze zien meer mogelijkheden om vrijwilligers in te zetten. Vooral in één-op-één activiteiten en voor hand- en spandiensten. En ook wijkgericht werken is meer en meer aan de orde. In de vorm van inzet van vrijwilligers bij mensen thuis en samenwerking met welzijns- en vrijwilligers-organisaties.

Vrijwilligers zelf veranderen ook. Nieuwe groepen doen hun intrede. Bijvoorbeeld in het kader van sociale activering. Wensen en behoeften van vrijwilligers lopen meer uiteen. Tegelijk rijzen vragen over de grenzen tussen vrijwilligerswerk en het werk van beroepskrachten.

Deze veranderingen vormen de achtergrond voor de trajecten van de koplopers en de materialen die zijn ontwikkeld in Zorg Beter met Vrijwilligers Fase 2.

 

Programma

10.30 - 12.00 uur Opening met plenair programma, resultaten van Zorg Beter met Vrijwilligers Fase 2 en discussie over de toekomst van vrijwilligerswerk in de zorg  
12.00 - 13.00 uur Lunchpauze
13.00 - 14.30 uur Workshops, 1e ronde – 8 workshops
14.30 - 15.00 uur Pauze
15.00 - 16.15 uur Workshops, 2e ronde – 8 workshops
16.30 - 17.00 uur Afsluitende borrel

Bekijk het volledig programma en workshopsaanbod (pdf)

 

Locatie

Antropia, Cultuur- en Congrescentrum
Hoofdstraat 8
3972 LA Driebergen

 

Kosten

De kosten bedragen € 175,- per persoon.

 

Aanmelden

U kunt zich online aanmelden (externe link). Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. Lees ook de annuleringsvoorwaarden (externe link).

blanco spacer