logo agora versie 20191114

Dé landelijke beroepsvereniging voor coördinatoren vrijwilligerswerk

De Toekomstagenda is tot stand gekomen op verzoek van het ministerie van VWS in vervolg op de beleidsbrief Versterken, verlichten en verbinden (2013), met ondersteuning van het Expertisecentrum Mantelzorg, een samenwerkingsverband van Movisie en Vilans.

Deelnemende organisaties aan de Toekomstagenda zijn ActiZ, AGORA, ANBO, BTN, CSO, de gemeenten Amsterdam, Apeldoorn, Heerhugowaard, Hoogeveen, Leiden, Oss, Utrecht, Venlo en Zeewolde, GGZ Nederland, het Nederlandse Rode Kruis, Humanitas, Kerk in Actie, Koepel Wmo-raden, Landelijk Platform GGz, MEE, Mezzo, MOgroep, NOV, NVMW, NPV, Patiëntenfederatie NPCF, Platform VG, Stichting Present, VGN, Verenso, VNG, VPTZ, V&VN, De Zonnebloem en Zorgverzekeraars Nederland.

Lees hier de toekomstagenda

blanco spacer