logo agora versie 20191114

Dé landelijke beroepsvereniging voor coördinatoren vrijwilligerswerk

Wie is aan zet netwerkbijeenkomst samenspel informele en formele zorg

Deze bijeenkomst is inmiddels volledig volgeboekt.

 

Mezzo logo      logo agora 600x300


In het 'landschap van zorg en welzijn' verschuiven en vervagen grenzen tussen intra- en extramuraal. Dit heeft invloed op het samenspel tussen de informele en formele zorg.

Wat merk jij als coördinator vrijwilligerswerk hiervan in je werk? En wat heb jij nodig om dit samenspel in de nieuwe context goed te laten verlopen? Hoe anticipeer jij op deze ontwikkelingen en hoe bewaak je de grenzen van het vrijwilligerswerk?


Wanneer?
Mezzo en AGORA (beroepsvereniging coördinatoren vrijwilligerswerk) organiseren een gezamenlijke netwerkbijeenkomst voor coördinatoren vrijwilligerswerk over dit samenspel tussen de formele en informele zorg,

met als focus de vrijwilligerszorg/vrijwilligerswerk.

Op dinsdagmiddag 16 juni in Eindhoven onder begeleiding van Hannah Freud (AGORA) en Els Ranshuijsen (Mezzo).


Wat gaan we doen?
Hoe verloopt bij jou het samenspel tussen de cliënt, mantelzorger, beroepskracht en vrijwilliger?

Maar ook: hoe verloopt de samenwerking tussen vrijwilligerscoördinatoren intra- en extramuraal?

Wie is er bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de werving/matching en begeleiding van vrijwilligers nu de panelen verschuiven?

Wat verloopt goed en wat ervaar jij als knelpunt? En: kloppen de termen en definities die wij hanteren nog?
Tijdens deze netwerkbijeenkomst maken we een verkenning van de stand van zaken ten aanzien van het samenspel tussen de informele en de informele zorg.

Aan het einde van de bijeenkomst komen we tot een inventarisatie van kansen en knelpunten.

Deze inventarisatie levert jouw als coördinator inzicht op in het samenspel 'anno nu' en biedt AGORA en Mezzo bouwstenen voor het ontwikkelen van nieuw beleid.


Programma
13:45 – 14:00 uur Inloop koffie en thee
14:00 – 16:30 uur Programma
16:30 – 17:00 uur Napraten met een hapje en drankje.


Aanmelden
Ben je geïnteresseerd in deze bijeenkomst? Geef je dan snel op!

 

Aanmelden 16 juni Eindhoven

In Atium 2
Archipelzorggroep locatie: archipel Gagelbosch
Gagelboschplein 200
5654 KX Eindhoven

 

blanco spacer