logo agora versie 20191114

Dé landelijke beroepsvereniging voor coördinatoren vrijwilligerswerk

Zorg délen, letterlijk en figuurlijk

Voor Karin Kreuger is het een tweede natuur om anderen te helpen. Als analiste (en moeder) reed ze onder schooltijd patiënten naar het ziekenhuis. Ze werd dus niet voor niets 7 jaar geleden gevraagd om binnen de NPV coördinator vrijwillige thuishulp in Oldenbroek te worden.

“Mijn functie zegt het al: coördinator vrijwillige thuishulp. Dat klinkt heel gewoon, maar zo ervaar ik het niet”, legt Karin uit. “Waarom het bijzonder is? Door de samenwerking met Icare, een professionele zorgorganisatie die tot doel heeft zorg te verlenen die bijdraagt aan de kwaliteit van het leven. Icare vraagt aan mij wat onze vrijwilligers kunnen betekenen en geeft de hulpvraag aan. Na gesprekken met de hulpvrager, de familie en onze vrijwilligers, maak ik een plan dat bijdraagt aan de kwaliteit van leven voor de patiënt en de familie. We werken op een evenwaardige manier met elkaar samen, ieder vanuit haar eigen rol. En doordat Icare verantwoordelijk blijft kunnen onze vrijwilligers de patiënt en zijn of haar omgeving ondersteunen. Vaak als overbrugging van een lastige periode. Het werk is heel dankbaar en afwisselend. En het is als vrijwilligersorganisatie echt een opsteker om van toegevoegde waarde te kunnen zijn door deze aanvulling op de professionele zorg”.

Best_Practice_-_Samenwerking_Thuiszorg_-_NPV_-_Karin_Kreuger.pdf

Flyer_-_NPV_-_Zorg_delen_letterlijk_en_figuurlijk.pdf

pdf12_-_NPV_-_Bestuurlijke_taken_tbv_Thuishulpinfo mbt taken voor coördinatoren en bestuursleden .pdf

pdf13_-_NPV_-_Handreiking_werken_op_het_speelveld_van_de_Wmo_2015.pdf

pdf14_-_NPV_-_Info_magazine_Karin_Kreuger-_NPV.pdf

pdf15_-_NPV_-_Aandachtspuntenlijst_voor_vrijwilligers_in_de_thuiszorg.pdf

pdf16_-_NPV_-_Sociale_kaart NPV – ondersteuning bij het opstellen van een sociale kaart.pdf

pdf17_-_NPV_-_Stappenplan_oprichting_Thuishulp.pdf

pdf18_-_NPV_-_strategisch_actieplan - formulier met hulpvragen om te komen tot actieplan.pdf

pdf19_-_NPV_-_toekomstformulier - formulier met hulpvragen om te komen tot doelen.pdf

blanco spacer