logo agora versie 20191114

Dé landelijke beroepsvereniging voor coördinatoren vrijwilligerswerk

Bestuur-header

Ons bestuur allen experts op het gebied van vrijwilligerswerk.

Het bestuur van AGORA-Beroepsvereniging

tekstballonnen

Visie en Missie

AGORA is al 25 jaar de landelijke beroepsvereniging van coördinatoren vrijwilligerswerk.

Visie

Vrijwilligerswerk is in onze samenleving niet weg te denken. Vrijwilligers worden vaak de smeerolie van een organisatie genoemd. Wat vaak echter vergeten wordt is dat de coördinatie van vrijwilligers een vak apart is. Het organiseren van mensen met heel diverse achtergronden, het werven, het binden, het enthousiasmeren, het ervoor zorgen dat de continuïteit gewaarborgd is, het ‘veilig’ inzetten van vrijwilligers, het bewaken van grenzen tussen vrijwilligerswerk en professionele inzet, zijn allemaal taken die op het bord van een coördinator liggen.   

AGORA pleit voor het serieus nemen van het coördinatorschap als beroep. Alleen daarmee kan het potentieel aan vrijwilligers optimaal worden ingezet en gewaarborgd. Een goede ondersteuning van de professionele coördinator die zich dikwijls als eenling staande moet houden binnen organisaties waar vaak prioriteiten anders liggen is noodzakelijk. AGORA kan hier een belangrijke rol in vervullen.

Missie

AGORA heeft als missie alle coördinatoren vrijwilligerswerk – waar ook werkzaam - als beroepsvereniging een organisatorisch verband te bieden en hen te vertegenwoordigen. 
De vereniging zet zich in voor individuele en collectieve belangenbehartiging van beroepsbeoefenaren.

AGORA  ziet het als haar taak om coördinatoren vrijwilligerswerk:

 1. Inhoudelijke ondersteuning te bieden door kennisuitwisseling over het vak en trends/ ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligerswerk te signaleren en te initiëren.
 2. Arbeidsvoorwaardelijke ondersteuning te bieden door de kwaliteit van het beroep en de belangen van de beroepsgroep te bewaken, c.q. te behartigen. AGORA vervult een adviserende rol richting politiek, beleidsmakers en overige relaties in het veld en zoekt naar relevante samenwerkingsverbanden.

Het hebben van een Beroepscode en Beroepsprofiel zijn uitingen van de eigen professionele identiteit. 

Logo en motto

AGORA betekent in het Grieks plein, of markt. Op het plein wat AGORA wil zijn, komen mensen samen en maken ze verbinding, delen ze kennis en kwaliteit. Sinds 15 november 2019 heeft AGORA een nieuw logo, ter ere van het 30 jarig jubilieum. 

Logo met uitleg

 

netwerkenLid worden

Waarom word je lid van AGORA

AGORA is de landelijke beroepsvereniging vrijwilligerswerk. In 1989 is zij als beroepsvereniging ‘Landelijke Vereniging Coördinatoren Vrijwilligerswerk in zorg en welzijn -LVCV-’ opgericht. De vereniging heeft diverse ontwikkelingen doorgemaakt. Zo is de naam veranderd in AGORA (Grieks voor plein) waarmee de actuele doelstelling beter wordt aangeduid.

Naast de sector zorg en welzijn richt AGORA zich ook op de andere sectoren waarin professionals het vrijwilligerswerk ondersteunen, zoals de maatschappelijke sector en de culturele sector. Alle coördinatoren die professioneel werkzaam zijn in het vrijwilligerswerk kunnen lid worden.

Voordelen op een rij

 • Je ontvangt maandelijks onze digitale nieuwsbrief met daarin onder andere een lid aan het woord; 
 • Je kunt ervaring en deskundigheid van en met collega’s delen, zowel landelijk als regionaal;
 • Je kunt informatie en ervaringen vinden en delen op onze digitale portal*; 
 • Je kunt met ledenkorting deelnemen aan ons jaarlijkse congres met een actueel onderwerp;
 • Je kunt als lid je stem uitbrengen bij onze jaarlijkse ledenvergadering; 
 • Je blijft op de hoogte van relevante ontwikkelingen op het gebied van het vrijwilligerswerk; 
 • Je kunt als lid aansluiten bij AGORA netwerken, de regionale- / lokale netwerken 'dicht(er)bij huis', welke verdeeld zijn over het land.
 • Je blijft op de hoogte van veranderingen binnen de arbeidsvoorwaarden en het FWG-systeem over het beroep coördinator vrijwilligerswerk en de erkenning daarvan; 
 • Je krijgt korting op de studiekosten van de post-hbo-opleiding ‘Innovatief Vrijwilligersmanagement’, die de Hogeschool Utrecht in samenwerking met AGORA organiseert; 
 • AGORA oefent zowel op maatschappelijk als politiek niveau invloed uit om het beroep erkend te krijgen en werkt samen met diverse landelijke organisaties om het belang van ons beroep te vertegenwoordigen. 
 • AGORA werkte mee in het project Vrijwillig Dichtbij (2015 tot 2018) waarin lokaal samenwerken centraal staat, samen met NOV, Humanitas, Mezzo, NPV (Nederlandse Patienten Vereniging), Nederlandse Rode Kruis, PKN Kerken in Actie, VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg), de Zonnebloem, Present Nederland, Vier het Leven, TijdVoorActie, Unie KBO, Unie Van Vrijwilligers Nederland en Johanniter Nederland;
 • AGORA is een samenwerkingspartner binnen het project SOW (Samen Ouder Worden). Het programma Samen Ouder Worden gaat in veertig gemeenten in gesprek over het onderwerp Samen Ouder Worden. Er worden  nieuwe samenwerkingen gezocht die beter aansluiten bij de wensen van ouderen. Met de inzet van vrijwilligers kunnen ouderen hun leven op een voor hen zinvolle manier invullen. Tegelijkertijd worden ouderen zelf uitgenodigd om als vrijwilliger een bijdrage te leveren in het leven van anderen.
 • AGORA heeft een beroepsprofiel ontwikkeld. Deze ontvang je kostenloos als je lid wordt.

Kortom wij zijn al bijna 30 jaar DE beroepsvereniging voor de professionele coördinator vrijwilligerswerk. 

Contributie

 • Het lidmaatschap bedraagt € 135,00 per jaar.
 • Aanmelding is voor minimaal 1 jaar en loopt van 1 januari tot 31 december van het lopend kalenderjaar. 
 • Elk moment in het jaar kun je je als lid aanmelden en daarvoor wordt het volledig lidmaatschapsbedrag berekend. Teruggave om welke reden is dan ook niet mogelijk.
 • Uitzondering: Aspirant lidmaatschap; leden die binnenkomen vanaf 1 oktober van het lopend kalenderjaar, zijn in dat kalenderjaar vrij gesteld van lidmaatschap. Zij betalen m.i.v. het eerstkomend kalenderjaar (januari) het volledig jaarlidmaatschap.
 • Opzegging lidmaatschap: vóór 1 december van het lopende kalenderjaar.
 • AGORA heeft de contributie aangepast voor leden, die met meerdere coördinatoren binnen één organisatie werken. Er wordt een staffelkorting aangeboden (zie rechts op pagina).

AGORA heeft Privacybeleid en gaat zorgvuldig om met de gevens van de leden. 

Je bent van harte welkom!