netwerkenLid worden

Waarom word je lid van AGORA

AGORA is de landelijke beroepsvereniging vrijwilligerswerk. In 1989 is zij als beroepsvereniging ‘Landelijke Vereniging Coördinatoren Vrijwilligerswerk in zorg en welzijn -LVCV-’ opgericht. De vereniging heeft diverse ontwikkelingen doorgemaakt. Zo is de naam veranderd in AGORA (Grieks voor plein) waarmee de actuele doelstelling beter wordt aangeduid.

Naast de sector zorg en welzijn richt AGORA zich ook op de andere sectoren waarin professionals het vrijwilligerswerk ondersteunen, zoals de maatschappelijke sector en de culturele sector. Alle coördinatoren die professioneel werkzaam zijn in het vrijwilligerswerk kunnen lid worden.

Voordelen op een rij

 • Je ontvangt maandelijks onze digitale nieuwsbrief met daarin onder andere een lid aan het woord; 
 • Je kunt ervaring en deskundigheid van en met collega’s delen, zowel landelijk als regionaal;
 • Je kunt informatie en ervaringen vinden en delen op onze digitale portal*; 
 • Je kunt met ledenkorting deelnemen aan ons jaarlijkse congres met een actueel onderwerp;
 • Je kunt als lid je stem uitbrengen bij onze jaarlijkse ledenvergadering; 
 • Je blijft op de hoogte van relevante ontwikkelingen op het gebied van het vrijwilligerswerk; 
 • Je kunt als lid aansluiten bij AGORA netwerken, de regionale- / lokale netwerken 'dicht(er)bij huis', welke verdeeld zijn over het land.
 • Je blijft op de hoogte van veranderingen binnen de arbeidsvoorwaarden en het FWG-systeem over het beroep coördinator vrijwilligerswerk en de erkenning daarvan; 
 • Je krijgt korting op de studiekosten van de post-hbo-opleiding ‘Innovatief Vrijwilligersmanagement’, die de Hogeschool Utrecht in samenwerking met AGORA organiseert; 
 • AGORA oefent zowel op maatschappelijk als politiek niveau invloed uit om het beroep erkend te krijgen en werkt samen met diverse landelijke organisaties om het belang van ons beroep te vertegenwoordigen. 
 • AGORA werkte mee in het project Vrijwillig Dichtbij (2015 tot 2018) waarin lokaal samenwerken centraal staat, samen met NOV, Humanitas, Mezzo, NPV (Nederlandse Patienten Vereniging), Nederlandse Rode Kruis, PKN Kerken in Actie, VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg), de Zonnebloem, Present Nederland, Vier het Leven, TijdVoorActie, Unie KBO, Unie Van Vrijwilligers Nederland en Johanniter Nederland;
 • AGORA is een samenwerkingspartner binnen het project SOW (Samen Ouder Worden). Het programma Samen Ouder Worden gaat in veertig gemeenten in gesprek over het onderwerp Samen Ouder Worden. Er worden  nieuwe samenwerkingen gezocht die beter aansluiten bij de wensen van ouderen. Met de inzet van vrijwilligers kunnen ouderen hun leven op een voor hen zinvolle manier invullen. Tegelijkertijd worden ouderen zelf uitgenodigd om als vrijwilliger een bijdrage te leveren in het leven van anderen.
 • AGORA heeft een beroepsprofiel ontwikkeld. Deze ontvang je kostenloos als je lid wordt.

Kortom wij zijn al bijna 30 jaar DE beroepsvereniging voor de professionele coördinator vrijwilligerswerk. 

Contributie

 • Het lidmaatschap bedraagt € 135,00 per jaar.
 • Aanmelding is voor minimaal 1 jaar en loopt van 1 januari tot 31 december van het lopend kalenderjaar. 
 • Elk moment in het jaar kun je je als lid aanmelden en daarvoor wordt het volledig lidmaatschapsbedrag berekend. Teruggave om welke reden is dan ook niet mogelijk.
 • Uitzondering: Aspirant lidmaatschap; leden die binnenkomen vanaf 1 oktober van het lopend kalenderjaar, zijn in dat kalenderjaar vrij gesteld van lidmaatschap. Zij betalen m.i.v. het eerstkomend kalenderjaar (januari) het volledig jaarlidmaatschap.
 • Opzegging lidmaatschap: vóór 1 december van het lopende kalenderjaar.
 • AGORA heeft de contributie aangepast voor leden, die met meerdere coördinatoren binnen één organisatie werken. Er wordt een staffelkorting aangeboden (zie rechts op pagina).

AGORA heeft Privacybeleid en gaat zorgvuldig om met de gevens van de leden. 

Je bent van harte welkom!