logo agora versie 20191114

Dé landelijke beroepsvereniging voor coördinatoren vrijwilligerswerk

adsyscologo2016 96dpi 220x59

AGORA-beroepsvereniging heeft een samenwerking is met AdSysCo en Pro-Feel.

Van oudsher is AdSysCo automatiseerder en inmiddels een kenniscentrum geworden als het gaat om het creëren van nieuwe oplossingen binnen de zorg en welzijn.

adsyscologo2016 96dpi 220x59

De samenwerking tussen deze twee partijen zorgt ervoor dat AGORA-beroepsvereniging straks op het gebied van “digitale verbindingen” mooie stappen kan gaan zetten en  jullie (de voor ons zo belangrijke leden) meer betrokken worden bij de activiteiten van onze beroepsvereniging.Pro-Feel levert een bijdrage om te innoveren en te vernieuwen in het sociaal domein. Professionals krijgen hier een podium om contacten te leggen, te netwerken en bij elkaar ‘in-de-keuken-te-kijken’, om zo een bredere visie te krijgen op dienstverlening aan de burger.

   

 

 

 

blanco spacer