logo agora versie 20191114

Dé landelijke beroepsvereniging voor coördinatoren vrijwilligerswerk

NBwMsmOQ 400x400Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en passen we die kennis toe. De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. We zijn alleen tevreden als we een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie realiseren. AGORA-beroepsvereniging is  o.a. partner bij schrijven van het basisboek Vrijwilligersmanagement. Het Basisboek vrijwilligersmanagement is het standaardwerk in Nederland voor de professional die met vrijwilligers werkt. Ook bij diverse opleidingen is het basisboek in gebruik. In 2018 verscheen de geheel herziene vierde editie.

Klik hier voor de website van Movisie.

blanco spacer