logo agora versie 20191114

Dé landelijke beroepsvereniging voor coördinatoren vrijwilligerswerk

Coördinatoren vrijwilligerswerk verdienen AGORA!

Heb je er wel eens bij stilgestaan hoe onze samenleving eruit zou zien als we geen beroep konden doen op vrijwilligers? Wie wijst je dan de weg in het ziekenhuis? Wie helpt jouw oma in het verzorgingshuis dagelijks met eten?

Wist je dat de helft van de bevolking van 15 jaar en ouder minstens eenmaal per jaar vrijwilligerswerk doet? Onze samenleving kan niet meer zonder! Maar deze vrijwilligers met heel diverse achtergronden moeten onder andere ook geworven worden, enthousiast gemaakt worden én gecoördineerd worden.

AGORA ís er voor alle coördinatoren vrijwilligerswerk!

Hoe? Enerzijds door de coördinatoren een onderling netwerk te bieden. Door onder andere de portal, het congres, regionale en lokale netwerken en nieuwsbrieven blijven coördinatoren op de hoogte van de ontwikkelingen en kan kennis onderling uitgewisseld worden.

Anderzijds biedt AGORA als belangenbehartiger van de beroepsgroep ondersteuning op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Niet alleen door beroepsopleidingen en visie op het vak binnen wet- en regelgeving, maar ook door ervoor te zorgen dat deze coördinatoren politiek en maatschappelijk gezien worden, dat arbeidsvoorwaarden zo optimaal mogelijk zijn en dat de beroepsgroep één landelijke vertegenwoordiger heeft.

Onze samenleving kan niet zonder vrijwilligers, coördinatoren niet zonder AGORA…

Best_Practice_-_Netwerken_AGORA_-_Gepke_Keizer_.pdf

Flyer_-_AGORA_-_Coordinatoren_vrijwilligerswerk_verdienen_AGORA.pdf

pdf1_-_Visie en Missie AGORA – schematische weergave

pdf2_-_Waarom lid worden van AGORA – toelichting voordelen lidmaatschap

pdf3_-_Uitwerking lokale/regionale netwerken AGORA - in steekwoorden

pdf4_-_Intervisie_contactpersonen_AGORA toelichting intervisie aanbod AGORA aan contactpersonen.pdf

pdf5_-_Profiel_contactpersoon_netwerk_AGORA_.pdf

pdf6_-_Voorwaarden_stimuleringsbudget_netwerken_AGORA.pdf