logo agora versie 20191114

Dé landelijke beroepsvereniging voor coördinatoren vrijwilligerswerk

Beroepsprofiel Coördinator Vrijwilligerswerk

Wanneer je lid wordt van AGORA, ontvang je automatisch het beroepsprofiel, met daarin:

  • functiebeschrijvingen van FWG niveau 40, 45, 50 en 55;
  • een hoofdstuk gewijd aan de plaats en positie van de coördinator vrijwilligerswerk;
  • een hoofdstuk over “Social Media”; 
  • er wordt dieper ingegaan op de opleiding: coördinator vrijwilligerswerk;
  • er zijn zeven competenties. 

In dit profiel worden de volgende onderwerpen beschreven:

  • Integraal Management en de coördinator 
  • Ontwikkelingen                                                                  
  • Professie en taken    
  • Competenties
  • Functiebeschrijving

Niet-leden kunnen dit beroepsprofiel bestellen door € 25,00 over te maken op rekening:

NL81 INGB 0006 1811 48  t.n.v. AGORA te Culemborg, o.v.v. beroepsprofiel en met vermelding van uw adresgegevens.

Na ontvangst van de betaling ontvangt u het beroepsprofiel per post.

Het beroepsprofiel is niet digitaal verkrijgbaar.

blanco spacer