logo agora versie 20191114

Dé landelijke beroepsvereniging voor coördinatoren vrijwilligerswerk

Toolkit best practices Vrijwillig Dichtbij

beeldmerk vrijwilig dichtbij imageDoor de drie grote decentralisaties van zorg, werk en jeugd is het beroep op vrijwilligers(organisaties) de afgelopen jaren sterk toegenomen en heeft de vrijwilligerssector te maken met grote veranderingen. Vooral het beroep op vrijwilligers in zorg en welzijn is de laatste jaren gegroeid. Ook worden hogere eisen gesteld aan het werk dat vrijwilligers doen omdat de vragen complexer en langduriger zijn. Vrijwilligersorganisaties en coördinatoren vrijwilligerswerk beraden zich daarom over hun rol en taakopvatting, en over de consequenties ervan voor vrijwilligers en hulpvragers. Zij bevinden zich in een spagaat tussen tegemoet te komen aan de hulp en ondersteuningsvraag en vrijwilligers beschermen tegen overbelasting. Hoewel veel van de ondervraagde bestuurders en coördinatoren de toegenomen taken te veel en te zwaar vinden, nemen vrijwilligers(organisaties) de extra taken toch op zich.

Het project Vrijwillig Dichtbij was een landelijk project waaraan 14 organisaties deelnemen. Binnen Vrijwillig Dichtbij voerden de deelnemende organisaties (waaronder AGORA) samen met de Universiteit voor Humanistiek een onderzoek uit om de ontwikkelingen in de informele zorg en de resultaten van het stimuleringsprogramma te volgen. In 2017 en 2018 is een vragenlijst uitgezet onder de bestuurders en de coördinatoren van de veertien organisaties. Vervolgens is in vier expertpanels verder gepraat over opvallende resultaten uit de vragenlijst. 

Lees hier de samenvatting van het tussenrapport van de Universiteit voor Humanistiek "de spagaat tussen hulp bieden en vrijwilligers beschermen. Het tussenrapport ‘Aan de andere kant van de schutting’ biedt inzicht in de kansen en uitdagingen die bestuurders en (betaalde) coördinatoren zelf zien om (beter) in te spelen op de veranderende vraag naar vrijwillige inzet. De samenvatting ‘de spagaat tussen hulp bieden en vrijwilligers beschermen’ laat zien wat de belangrijkste bevindingen zijn.

Vrijwillig Dichtbij heeft tot doel het lokaal samenwerken te bevorderen en de samenwerking tussen formele en informele zorg te bevorderen. Dit doet Vrijwillig Dichtbij o.a. door het delen van kennis en het bieden van inspiratie, waardoor elke vrijwilliger en coördinator vrijwilligerswerk op een laagdrempelige manier maar met meer kennis van zaken kan reageren op hulpvragen uit zijn omgeving of organisatie.

De toolkit:

Netwerken formele- en informele zorg - AGORA

pdf1_-_Visie en Missie AGORA – schematische weergave

pdf2_-_Waarom lid worden van AGORA – toelichting voordelen lidmaatschap

pdf3_-_Uitwerking lokale/regionale netwerken AGORA - in steekwoorden

pdf4_-_Intervisie_contactpersonen_AGORA toelichting intervisie aanbod AGORA aan contactpersonen.pdf

pdf5_-_Profiel_contactpersoon_netwerk_AGORA_.pdf

pdf6_-_Voorwaarden_stimuleringsbudget_netwerken_AGORA.pdf

 

Team van de Toekomst - Atlant

pdf7_-_Mantelzorg bij Atlant _-_Visie_op_Mantelzorg.pdf

pdf8_-_Atlant_-_Vrijwilligersbeleid.pdfvisie & beleid op werken met vrijwilligers (incl. vrijwilligers overeenkomst)

pdf 9. Werkboek vrijwilligers Atlant – leidraad voor vrijwilligers en voor medewerkers die met vrijwilligers werken

pdf10. Handleiding Team van de Toekomst Atlant

11. Film Team van de Toekomst Atlant

 

Samenwerken formeel en informeel – NPV

pdf12_-_NPV_-_Bestuurlijke_taken_tbv_Thuishulpinfo mbt taken voor coördinatoren en bestuursleden .pdf

pdf13_-_NPV_-_Handreiking_werken_op_het_speelveld_van_de_Wmo_2015.pdf

pdf14_-_NPV_-_Info_magazine_Karin_Kreuger-_NPV.pdf

pdf15_-_NPV_-_Aandachtspuntenlijst_voor_vrijwilligers_in_de_thuiszorg.pdf

pdf16_-_NPV_-_Sociale_kaart NPV – ondersteuning bij het opstellen van een sociale kaart.pdf

pdf17_-_NPV_-_Stappenplan_oprichting_Thuishulp.pdf

pdf18_-_NPV_-_strategisch_actieplan - formulier met hulpvragen om te komen tot actieplan.pdf

pdf19_-_NPV_-_toekomstformulier - formulier met hulpvragen om te komen tot doelen.pdf

 

VIP middagen - ZorgAccent

pdf20_-_ZorgAccent_-_Uitnodiging_vrijwilligers_VIP_middag.pdf

pdf21_-_ZorgAccent_-_Voorbeeld_draaiboek_VIP_middagen.pdf

pdf22_-_ZorgAccent_-_Wervingsfolder_vrijwilligers.pdf

pdf23_-_ZorgAccent_-_werving_nieuwe_vrijwilligers.pdf

pdf24_-_ZorgAccent_Strategische_Visie.pdf

pdf25_-_ZorgAccent_-_Visie_en_Mantelzorgbeleid.pdf

pdf26_-_ZorgAccent_-_Visie_en_vrijwilligersbeleid.pdf

pdf27_-_ZorgAccent_-_Klachtenregeling.pdf

pdf28_-_ZorgAccent_-_Klachtenbehandeling_vrijwilligers.pdf

pdf29_-_ZorgAccent_-_Vrijwilligersovereenkomst.pdf

pdf30_-_ZorgAccent_Registratie_en_hantering_gegevens_vrijwilligers.pdf

 

Het Klup Virus - De Klup

31. Video De Klup

pdf32_-_De_Klup_-_Ambitie_document_2017-2020.pdf

pdf33. Jaarverslag 2017 De Klup

pdf34. Levensboek - jubileum 50 jaar De Klup

pdf35_-_De_Klup_-_Voordracht_26-9-17_Symposium_-_Wilma_Hartman_.pdf

pdf36_-_De_Klup_-_Inschrijf_formulier_vrijwilligers.pdf

pdf37. Activiteitenrooster De Klup

pdf38_-_De_Klup_-_Informatiebrief_en_toestellingsformulie_AVG.pdf

pdf39_-_De_Klup_-_Introductie_vrijwilligers.pdf

pdf40_-_De_Klup_-_Overeenkomst_vrijwilligers.pdf

pdf41_-_De_Klup_-_Aanstellingsbeleid_vrijwilligers.pdf

 

Martini Ziekenhuis – Vrijwilligers

pdf42. Martini Ziekenhuis – folder vrijwilligerswerk

 

Jong geleerd - Zorggroep Liante

pdf43_-_Liante_-_Projectomschrijving_Levensbeeld.pdf

pdf44_-_Liante_-_Project_Levensbeeld_-_info_voor_student.pdf

pdf46_-_Liante_-_Beleid_vrijwilligers.pdf

pdf47_-_Liante_-_Beleid_Mantelzorg.pdf

pdf48_-_Liante_-_Advies_rapport_vrijwilligers_-_Unipartners.pdf

 

Overig

docx49_-_Zorgagenda_-_introductie_-_De_zorgagenda_voor_een_gezonde_samenleving.docx

pdf50_-_Zorgagenda_-_kernopgave_1.pdf

pdf51_-_Zorgagenda_-_kernopgave_2.pdf

pdf52_-_Zorgagenda_-_kernopgave_3.pdf

pdf53_-_Zorgagenda_-_kernopgave_4.pdf

pdf54_-_Zorgagenda_-_kernopgave_5.pdf

pdf55_-_Zorgagenda_-_kernopgave_6.pdf

doc56_-_actieplan_toelichting_-_Plan_Van_Aanpak_met_hulpvragen.doc

doc57_-_In_5_stappen_je_jaarplan_maken.doc

doc58_-_Inwerkschema_nieuwe_vrijwilligers.doc

pdf59_-_Voorbeeld_vrijwilligersbeleid.pdf

pdf61_-_Vilans_tips_voor_inzet_vrijwilligers.pdf