logo agora versie 20191114

AGORA, Postbus 13, 4100 AA Culemborg
Secretariaat: Brenda Leenders
E-mail: info@agora-beroepsvereniging.nl
Telefoon: 06 - 21 29 52 60 (stuur een Whatsapp-bericht of spreek de voicemail in)

logo agora 600x300                                  beeldmerk vrijwilig dichtbij image

Vrijwilligers zijn in onze samenleving door maatschappelijke ontwikkelingen een telkens grotere rol gaan spelen. Er wordt meer van onze vrijwilligers gevraagd: meer inzet, meer uren, beter in kunnen voelen, complexere vragen, betere aandacht en ondersteuning.

Het project Vrijwillig Dichtbij is een landelijk project waaraan 14 organisaties deelnemen. Vrijwillig Dichtbij heeft tot doel het lokaal samenwerken te bevorderen en de samenwerking tussen formele en informele zorg te bevorderen. Dit doet Vrijwillig Dichtbij o.a. door het delen van kennis en het bieden van inspiratie, waardoor elke vrijwilliger en coördinator vrijwilligerswerk op een laagdrempelige manier maar met meer kennis van zaken kan reageren op hulpvragen uit zijn omgeving of organisatie.

Laat de Best Practices je inspireren om méér uit je vrijwilligers(werk) te halen.

Netwerken formele- en informele zorg - AGORA

Team van de Toekomst - Atlant

Samenwerken formeel en informeel – NPV

VIP middagen - ZorgAccent

Het Klup Virus - De Klup

Martini Ziekenhuis – Vrijwilligers

Jong geleerd - Zorggroep Liante