logo agora versie 20191114

Dé landelijke beroepsvereniging voor coördinatoren vrijwilligerswerk

Met VIP-aanpak van vrijwilligers heeft ZorgAccent goud in handen

De huidige samenleving kan niet zonder vrijwilligers. Zo ook ZorgAccent niet. Want ga er maar eens aan staan: 80 zorgteams, verdeeld over woon-zorg locaties intramuraal, wijkteams en dagbestedingen. Dit betekent dat je naast ruim 2.000 medewerkers ook 1.250 vrijwilligers nodig hebt. En die krijgen bij ZorgAccent de waardering die ze verdienen, wat resulteert in vrijwilligers die zich heel erg betrokken voelen bij de organisatie. Die uit de VIP-middagen inspiratie, waardering, kennis en ideeën halen die ze vervolgens weer inzetten in hun vrijwilligerswerk.

Ook ZorgAccent heeft hier baat bij doordat de vrijwilligers hiermee in staat gesteld worden hun werk nog beter te doen. En hoe fijn is het om als bewoner ondersteund te worden door een enthousiast en deskundig iemand. Het ontlast daarnaast de mantelzorg en familie die met eigen ogen ziet dat de bewoner in goede handen is en een stukje van de zorg met een gerust hart over kan dragen.

Het geeft ook Dianne de Graaf, als coördinator vrijwilligerswerk werkzaam bij ZorgAccent de voldoening waarnaar ze zoekt. “Als het lukt om samen de zorg voor bewoners nog beter in te vullen, dan geeft mij dat zoveel energie. Verschillende personen en rollen maken het werk uitdagend. Optimale zorg valt of staat bij het kunnen geven van persoonlijke aandacht. En juist hier spelen de vrijwilligers een cruciale rol. Het is dus heel logisch en terecht dat we VIP-middagen voor hen organiseren”.

Best_Practice_-_VIP_middagen_-_ZorgAccent_-_Dianne_de_Graaf.pdf

Flyer_-_ZorgAccent_-_Met_VIP_aanpak_heeft_ZorgAccent_goud_in_handen.pdf

pdf20_-_ZorgAccent_-_Uitnodiging_vrijwilligers_VIP_middag.pdf

pdf21_-_ZorgAccent_-_Voorbeeld_draaiboek_VIP_middagen.pdf

pdf22_-_ZorgAccent_-_Wervingsfolder_vrijwilligers.pdf

pdf23_-_ZorgAccent_-_werving_nieuwe_vrijwilligers.pdf

pdf24_-_ZorgAccent_Strategische_Visie.pdf

pdf25_-_ZorgAccent_-_Visie_en_Mantelzorgbeleid.pdf

pdf26_-_ZorgAccent_-_Visie_en_vrijwilligersbeleid.pdf

pdf27_-_ZorgAccent_-_Klachtenregeling.pdf

pdf28_-_ZorgAccent_-_Klachtenbehandeling_vrijwilligers.pdf

pdf29_-_ZorgAccent_-_Vrijwilligersovereenkomst.pdf

pdf30_-_ZorgAccent_Registratie_en_hantering_gegevens_vrijwilligers.pdf

blanco spacer