logo agora versie 20191114

Dé landelijke beroepsvereniging voor coördinatoren vrijwilligerswerk

Best practice - Jong geleerd - Zorggroep Liante

Jong geleerd, oud gedaan – hoe zorg je voor een win-win situatie?

“Ik had werkelijk waar nooit kunnen dromen dat de verbinding die we zochten tussen jongeren en ouderen in de praktijk zo’n succes zou worden. Hiermee maken we bij Zorggroep Liante onze naam meer dan waar, immers Liante betekent ‘bindmiddel”, vertelt Anja Betten – medewerker zorg & welzijn en coördinator vrijwilligerswerk.

“Jongeren zijn onze vrijwilligers van de toekomst. En de zorg draait tegenwoordig deels op vrijwilligers. Dit bracht mij door mijn betrokkenheid bij het Alzheimercafé op het idee om een samenwerking met een school te zoeken. Heel in het kort: VMBO examenkandidaten worden in kleine groepjes aan een cliënt gekoppeld met als opdracht hun levensverhaal op te tekenen. De resultaten: ouderen stellen zich open voor de jongeren en hebben plezier met hen aan de ene kant. Aan de andere kant leren de studenten niet alleen iets over vrijwilligerswerk, maar ook over zichzelf en het verleden. En zelfs onze zorgprofessionals waren verbaasd omdat ze door dit project zoveel leuke wetenswaardigheden hoorden over hun cliënten waardoor ook hun band met de cliënt verstevigde. Zelfs na afsluiting van dit project zijn er jongeren die de cliënt blijven bezoeken en dat vind niet alleen ik en iedereen bij Liante maar ook de school zó bijzonder…”

Best_Practice_-_Jong_Geleerd_-_Liante_-_Anja_Betten.pdf

Flyer_-_Liante_-_Jong_geleerd.pdf

pdf43_-_Liante_-_Projectomschrijving_Levensbeeld.pdf

pdf44_-_Liante_-_Project_Levensbeeld_-_info_voor_student.pdf

pdf46_-_Liante_-_Beleid_vrijwilligers.pdf

pdf47_-_Liante_-_Beleid_Mantelzorg.pdf

pdf48_-_Liante_-_Advies_rapport_vrijwilligers_-_Unipartners.pdf

Best practice - Het Klup Virus - De Klup

Laat je grijpen door het Klup-virus

Hier kun je toch alleen maar van dromen? Van 20 naar 30 activiteiten per week, 136 vrijwilligers en 500 tot 600 deelnemers die (meerdere) activiteiten per week bezoeken! Variërend van dans, zang tot ontmoeting en sport. En alles wat daar tussen ligt.

Dat De Klup – een dynamische ontmoetingsplek voor mensen met en zonder beperking - in het centrum van Apeldoorn een succes is illustreren de genoemde cijfers.

Directeur Wilma Hartman verklaart het succes als volgt: “Bij De Klup gaan we met onze tijd mee. Ons aanbod is innovatief en eigentijds omdat we het belangrijk vinden dat mensen met een beperking ook aan nieuwe trends en ontwikkelingen mee kunnen doen. Dit doen we niet alleen met onze vrijwilligers maar ook met de inwoners en bedrijven in Apeldoorn. Die zorgen voor een kapitaal aan kennis waaruit deze waardevolle, vernieuwende en duurzame activiteiten komen.

Als organisatie zijn we continu in ontwikkeling, dat maakt dat het ook voor de vrijwilligers heel boeiend blijft. En zo zorgen we ervoor dat de deelnemers hier een plek vinden waar ze in alle veiligheid zichzelf kunnen zijn.

Het blijft bijzonder om de groei van de deelnemers en vrijwilligers te mogen stimuleren en te ervaren.

Ik wil andere vrijwilligersorganisaties en –coördinatoren dan ook uitnodigen om naar hartenlust gebruik te maken van de tools die wij in de afgelopen jaren ontwikkeld hebben. En wil je een keer sparren of een persoonlijk advies? Dat doe ik met veel plezier!”

Best_Practice_-_Het_Klupvirus_-_De_Klup_-_Wilma_Hartman.pdf

Flyer_-_De_Klup_-_Laat_je_grijpen_door_het_Klupvirus.pdf

31. Video De Klup

pdf32_-_De_Klup_-_Ambitie_document_2017-2020.pdf

pdf33. Jaarverslag 2017 De Klup

pdf34. Levensboek - jubileum 50 jaar De Klup

pdf35_-_De_Klup_-_Voordracht_26-9-17_Symposium_-_Wilma_Hartman_.pdf

pdf36_-_De_Klup_-_Inschrijf_formulier_vrijwilligers.pdf

pdf37. Activiteitenrooster De Klup

pdf38_-_De_Klup_-_Informatiebrief_en_toestellingsformulie_AVG.pdf

pdf39_-_De_Klup_-_Introductie_vrijwilligers.pdf

pdf40_-_De_Klup_-_Overeenkomst_vrijwilligers.pdf

pdf41_-_De_Klup_-_Aanstellingsbeleid_vrijwilligers.pdf

Best practice - Team van de Toekomst - Atlant

Dromen van het behoud van de regie op je leven, ook als je in een zorginstelling belandt…

Atlant – Wonen, Zorg en Welzijn is niet zomaar een organisatie: 66 miljoen omzet, 945 bewoners, 8 locaties, 1.200 medewerkers, 25 participanten en 776 vrijwilligers. Met daarnaast nog genoeg dromen om na te jagen…

Als je opgenomen wordt in een zorginstelling verandert er veel in je leven. Hoe fijn is het dan als je de regie op je eigen leven kunt behouden met de juiste zorg en ondersteuning daarbij. Dit betekent dat cliënt, mantelzorger, vrijwilligers en beroepskrachten optimaal samen moeten werken.

Rianne Burgers, coördinator vrijwilligerswerk bij Atlant, zet zich voor 200% voor deze droom in. Het is haar taak om de formele en informele zorg goed op elkaar af te stemmen. In het belang van de cliënt, die hierbij centraal staat. Het Team van de Toekomst speelt hierin, volgens Rianne, een belangrijke rol. “De zorg en het welzijn van de cliënt is een samenspel van cliënt, mantelzorger, vrijwilliger en medewerker. Ieder levert op basis van zijn of haar talent zijn bijdrage hieraan. Iedereen vaart hier wel bij, niet alleen de bewoner. Meer gelijkwaardigheid voor familie en mantelzorgers, medewerkers worden ontlast en ook de vrijwilligers krijgen de waardering voor hun rol die ze verdienen. Het is zo’n leerzaam proces. En de lessen, tips & tricks en tools deel ik heel graag met jullie!”

Best_Practice_-_Team_van_de_Toekomst_-_Atlant_-_Rianne_Burgers.pdf

Flyer_-_Atlant_-_Dromen_van_het_behoud_van_de_regie_op_je_leven.pdf

pdf7_-_Mantelzorg bij Atlant _-_Visie_op_Mantelzorg.pdf

pdf8_-_Atlant_-_Vrijwilligersbeleid.pdfvisie & beleid op werken met vrijwilligers (incl. vrijwilligers overeenkomst)

pdf 9. Werkboek vrijwilligers Atlant – leidraad voor vrijwilligers en voor medewerkers die met vrijwilligers werken

pdf10. Handleiding Team van de Toekomst Atlant

11. Film Team van de Toekomst Atlant

 

Best practice - VIP middagen - ZorgAccent

Met VIP-aanpak van vrijwilligers heeft ZorgAccent goud in handen

De huidige samenleving kan niet zonder vrijwilligers. Zo ook ZorgAccent niet. Want ga er maar eens aan staan: 80 zorgteams, verdeeld over woon-zorg locaties intramuraal, wijkteams en dagbestedingen. Dit betekent dat je naast ruim 2.000 medewerkers ook 1.250 vrijwilligers nodig hebt. En die krijgen bij ZorgAccent de waardering die ze verdienen, wat resulteert in vrijwilligers die zich heel erg betrokken voelen bij de organisatie. Die uit de VIP-middagen inspiratie, waardering, kennis en ideeën halen die ze vervolgens weer inzetten in hun vrijwilligerswerk.

Ook ZorgAccent heeft hier baat bij doordat de vrijwilligers hiermee in staat gesteld worden hun werk nog beter te doen. En hoe fijn is het om als bewoner ondersteund te worden door een enthousiast en deskundig iemand. Het ontlast daarnaast de mantelzorg en familie die met eigen ogen ziet dat de bewoner in goede handen is en een stukje van de zorg met een gerust hart over kan dragen.

Het geeft ook Dianne de Graaf, als coördinator vrijwilligerswerk werkzaam bij ZorgAccent de voldoening waarnaar ze zoekt. “Als het lukt om samen de zorg voor bewoners nog beter in te vullen, dan geeft mij dat zoveel energie. Verschillende personen en rollen maken het werk uitdagend. Optimale zorg valt of staat bij het kunnen geven van persoonlijke aandacht. En juist hier spelen de vrijwilligers een cruciale rol. Het is dus heel logisch en terecht dat we VIP-middagen voor hen organiseren”.

Best_Practice_-_VIP_middagen_-_ZorgAccent_-_Dianne_de_Graaf.pdf

Flyer_-_ZorgAccent_-_Met_VIP_aanpak_heeft_ZorgAccent_goud_in_handen.pdf

pdf20_-_ZorgAccent_-_Uitnodiging_vrijwilligers_VIP_middag.pdf

pdf21_-_ZorgAccent_-_Voorbeeld_draaiboek_VIP_middagen.pdf

pdf22_-_ZorgAccent_-_Wervingsfolder_vrijwilligers.pdf

pdf23_-_ZorgAccent_-_werving_nieuwe_vrijwilligers.pdf

pdf24_-_ZorgAccent_Strategische_Visie.pdf

pdf25_-_ZorgAccent_-_Visie_en_Mantelzorgbeleid.pdf

pdf26_-_ZorgAccent_-_Visie_en_vrijwilligersbeleid.pdf

pdf27_-_ZorgAccent_-_Klachtenregeling.pdf

pdf28_-_ZorgAccent_-_Klachtenbehandeling_vrijwilligers.pdf

pdf29_-_ZorgAccent_-_Vrijwilligersovereenkomst.pdf

pdf30_-_ZorgAccent_Registratie_en_hantering_gegevens_vrijwilligers.pdf

Terugblik congres "Vrijwillig en dus Uit Eigen Beweging"

 

Dit jaar stond het AGORA congres in het teken van: "Jij bent coördinator, uit eigen beweging; Maar wat heb jij ook al weer nodig om dat écht uit Eigen Beweging te kunnen (blijven) doen?"

Vanuit het project Vrijwillig Dichtbij zijn er twee prachtige rode draden opgehaald, welke heel duidelijk de positie van de coördinator vrijwilligerswerk weergeven. Deze draden waren letterlijk verweven in ons congres:

 1. Daar waar in organisaties het werken met vrijwilligers goed loopt, komt dat vooral omdat de coördinatoren er zoveel enthousiasme, doorzettingsvermogen, aandacht en arbeid aan besteedt. Het vrijwilligerswerk is vooral persoonsafhankelijk en doorgaans niet goed geborgd binnen de organisatie.
 2. Daar waar het werken met vrijwilligers binnen organisaties als vanzelf gaat, worden de vrijwilligers gezien en gehoord, dus erkend, en mogen/kunnen ze op een manier bijdragen die voor hen past.
  Vandaar ook de titel van ons congres: Vrijwillig en dus uit Eigen Beweging.
  Want daar zit de kans om elkaar te vinden en verder te ontwikkelen.

Door het "open space" concept kon men met elkaar in gesprek en kiezen uit 3 van de 7 workshops

 • Vrij op het podium
 • De Zorgagenda voor een gezonde samenleving
 • Stenen drijven niet
 • Mindful bewegen en ademen
 • Yoga workshop
 • Formele vs. Informele zorg
 • Jij verdient een lintje!

Er zijn die dag foto's en video gemaakt door Tijn Betten. Ook de twee onderstaande collages zijn door hem gemaakt.

Voor de video klik hier!

Voor de diavoorstelling (foto's) klik hier!

      collage 2b  

 

  collage 1

Best practice - Samenwerken formeel en informeel – NPV

Zorg délen, letterlijk en figuurlijk

Voor Karin Kreuger is het een tweede natuur om anderen te helpen. Als analiste (en moeder) reed ze onder schooltijd patiënten naar het ziekenhuis. Ze werd dus niet voor niets 7 jaar geleden gevraagd om binnen de NPV coördinator vrijwillige thuishulp in Oldenbroek te worden.

“Mijn functie zegt het al: coördinator vrijwillige thuishulp. Dat klinkt heel gewoon, maar zo ervaar ik het niet”, legt Karin uit. “Waarom het bijzonder is? Door de samenwerking met Icare, een professionele zorgorganisatie die tot doel heeft zorg te verlenen die bijdraagt aan de kwaliteit van het leven. Icare vraagt aan mij wat onze vrijwilligers kunnen betekenen en geeft de hulpvraag aan. Na gesprekken met de hulpvrager, de familie en onze vrijwilligers, maak ik een plan dat bijdraagt aan de kwaliteit van leven voor de patiënt en de familie. We werken op een evenwaardige manier met elkaar samen, ieder vanuit haar eigen rol. En doordat Icare verantwoordelijk blijft kunnen onze vrijwilligers de patiënt en zijn of haar omgeving ondersteunen. Vaak als overbrugging van een lastige periode. Het werk is heel dankbaar en afwisselend. En het is als vrijwilligersorganisatie echt een opsteker om van toegevoegde waarde te kunnen zijn door deze aanvulling op de professionele zorg”.

Best_Practice_-_Samenwerking_Thuiszorg_-_NPV_-_Karin_Kreuger.pdf

Flyer_-_NPV_-_Zorg_delen_letterlijk_en_figuurlijk.pdf

pdf12_-_NPV_-_Bestuurlijke_taken_tbv_Thuishulpinfo mbt taken voor coördinatoren en bestuursleden .pdf

pdf13_-_NPV_-_Handreiking_werken_op_het_speelveld_van_de_Wmo_2015.pdf

pdf14_-_NPV_-_Info_magazine_Karin_Kreuger-_NPV.pdf

pdf15_-_NPV_-_Aandachtspuntenlijst_voor_vrijwilligers_in_de_thuiszorg.pdf

pdf16_-_NPV_-_Sociale_kaart NPV – ondersteuning bij het opstellen van een sociale kaart.pdf

pdf17_-_NPV_-_Stappenplan_oprichting_Thuishulp.pdf

pdf18_-_NPV_-_strategisch_actieplan - formulier met hulpvragen om te komen tot actieplan.pdf

pdf19_-_NPV_-_toekomstformulier - formulier met hulpvragen om te komen tot doelen.pdf

Regionieuws

Categorie: Regionieuws

Vacatures

Categorie: Vacatures

blanco spacer