logo agora versie 20191114

Dé landelijke beroepsvereniging voor coördinatoren vrijwilligerswerk

Masterclass 'De Coördinator Vrijwilligerswerk Draait Door'

masterclass1 3cirkel 

Er zijn nog enkele plaatsten beschikbaar!

Masterclass: ‘De coördinator vrijwilligerswerk draait door’

Tijdens deze Masterclass krijg je inzicht in de laatste trends; gaan we op zoek naar antwoorden: hoe om te gaan met alle veranderingen en hoe mensen mee te krijgen

in deze ‘tornado” van veranderingen waarin zorg en welzijn zich bevinden.

Lees meer: Masterclass 'De Coördinator Vrijwilligerswerk Draait Door'

Meldpunt WW en vrijwilligerswerk

Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk heeft een meldpunt ingericht.

Hier kun je anoniem melden als er iets niet goed gaat als je vrijwilligerswerk wilt uitvoeren en je een WW uitkering hebt.

Meldpunt

Wie is aan zet? Netwerkbijeenkomst

Wie is aan zet netwerkbijeenkomst samenspel informele en formele zorg

Deze bijeenkomst is inmiddels volledig volgeboekt.

 

Mezzo logo      logo agora 600x300


In het 'landschap van zorg en welzijn' verschuiven en vervagen grenzen tussen intra- en extramuraal. Dit heeft invloed op het samenspel tussen de informele en formele zorg.

Wat merk jij als coördinator vrijwilligerswerk hiervan in je werk? En wat heb jij nodig om dit samenspel in de nieuwe context goed te laten verlopen? Hoe anticipeer jij op deze ontwikkelingen en hoe bewaak je de grenzen van het vrijwilligerswerk?


Wanneer?
Mezzo en AGORA (beroepsvereniging coördinatoren vrijwilligerswerk) organiseren een gezamenlijke netwerkbijeenkomst voor coördinatoren vrijwilligerswerk over dit samenspel tussen de formele en informele zorg,

met als focus de vrijwilligerszorg/vrijwilligerswerk.

Op dinsdagmiddag 16 juni in Eindhoven onder begeleiding van Hannah Freud (AGORA) en Els Ranshuijsen (Mezzo).


Wat gaan we doen?
Hoe verloopt bij jou het samenspel tussen de cliënt, mantelzorger, beroepskracht en vrijwilliger?

Maar ook: hoe verloopt de samenwerking tussen vrijwilligerscoördinatoren intra- en extramuraal?

Wie is er bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de werving/matching en begeleiding van vrijwilligers nu de panelen verschuiven?

Wat verloopt goed en wat ervaar jij als knelpunt? En: kloppen de termen en definities die wij hanteren nog?
Tijdens deze netwerkbijeenkomst maken we een verkenning van de stand van zaken ten aanzien van het samenspel tussen de informele en de informele zorg.

Aan het einde van de bijeenkomst komen we tot een inventarisatie van kansen en knelpunten.

Deze inventarisatie levert jouw als coördinator inzicht op in het samenspel 'anno nu' en biedt AGORA en Mezzo bouwstenen voor het ontwikkelen van nieuw beleid.


Programma
13:45 – 14:00 uur Inloop koffie en thee
14:00 – 16:30 uur Programma
16:30 – 17:00 uur Napraten met een hapje en drankje.


Aanmelden
Ben je geïnteresseerd in deze bijeenkomst? Geef je dan snel op!

 

Aanmelden 16 juni Eindhoven

In Atium 2
Archipelzorggroep locatie: archipel Gagelbosch
Gagelboschplein 200
5654 KX Eindhoven

 

Persbericht conferentie

Naar aanleiding van onze jubileum conferentie "Samenwerken in balans" hebben wij een persbericht verstuurd. Onderstaand kunt u ons volledig bericht lezen:

Samenwerking in balans

Hoogleraar vrijwilligerswerk Lucas Meijs:

“Laat vrijwilligers naar de RvB gaan om misstanden in de zorg aan te kaarten!”

UTRECHT – “Vrijwilligers moeten aan de bel trekken bij de Raad van Bestuur van zorginstellingen, over de gevolgen van bezuinigingen. Zij hebben het minst te verliezen.” Dat stelt hoogleraar vrijwilligerswerk Lucas Meijs.

Meijs staat bekend om zijn uitgesproken visie op de functie van vrijwilligerswerk in de samenleving. Hij deed zijn uitspraak op de conferentie van AGORA, beroepsvereniging voor coördinatoren vrijwilligerswerk, die werd gehouden ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de organisatie. Meijs gebruikte zijn spreektijd om de toehoorders op te roepen misstanden binnen zorginstellingen aan de orde te stellen. Slecht overleg, overbelasting van vrijwilligers en betaalde kracht maar ook arbeidsverdringing zijn belangrijke punten. “Coördinatoren zien precies wat de consequenties van bezuinigingen zijn voor bewoners, voor vrijwilligers en voor professionele krachten. Zij kunnen vrijwilligers aansporen om aan de bel te trekken bij de RvB. Cliënten kunnen het niet doen, betaalde krachten riskeren hun baan. Vrijwilligers hebben het minst te verliezen. Ga het gesprek aan in het belang van de cliënten. Zeg maar dat je misschien toch maar eens bij SBS6 langs wilt gaan als er niet beter wordt overlegd over de besteding van tijd en geld.”

Een blik vrijwilligers

Conny van de Scheur, voorzitter van AGORA, licht toe: “Vrijwilligers krijgen steeds meer taken toebedeeld nu veel betaalde zorg- en welzijnstaken zijn wegbezuinigd. Daarmee zou de betaalde functie van ‘coördinator vrijwilligerswerk’, de verbindende factor tussen management en uitvoerenden, ook meer moeten worden gewaardeerd. Dat blijkt niet overal zo te zijn. Sterker nog: het lijkt erop dat veel zorginstellingen zich meer bezighouden met het beheer van hun vastgoed dan met de waardering van de inzet van vrijwilligers. Vaak wordt ervan uitgegaan dat vrijwilligers het zelfde werk zouden moeten uitvoeren als betaalde krachten, maar dan gratis. Dat misverstand levert problemen op voor zowel vrijwilligers als voor die betaalde krachten. Als coördinator vrijwilligerswerk kun je daar veel in betekenen. Daarvoor moet de Raad van Bestuur wel een andere houding aannemen dan: ‘Trek jij even een blik vrijwilligers open’. Er moet begeleiding zijn, scholing en goed overleg tussen alle partijen.” 

Ella Vogelaar: ‘Arbeidsverdringing is kabinetsbeleid’.

In het kader van die bezuinigingen lijken met name op het terrein van welzijn veel betaalde krachten worden ingewisseld door vrijwillige krachten. Ook BIG-handelingen, handelingen die vroeger uitsluitend door geschoolde en betaalde verpleegkundigen werden verricht, worden tegenwoordig vaker uitgevoerd door vrijwilligers.

Ella Vogelaar, die als voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Vrijwilligerswerk ook sprak op de conferentie zei: “Natuurlijk vinden we dat arbeidsverdringing verboden zou moeten worden. Zelfs als er bezuinigd moet worden. Tja… Maar het is wel kabinetsbeleid, al mag ik dat niet zeggen.” Samenwerking tussen professionele en vrijwillige krachten gaat ook om die reden vaak niet vlekkeloos. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?’ van Loes Verplanke (UvA), dat werd gepresenteerd op de conferentie. De vrijwilliger wordt gezien als bedreiging voor de betaalde kracht. Bovendien mag nu de vrijwilliger de leuke klusjes doen: een uitje met de rolstoel, een knutselmiddag of foto’s kijken. Welzijnstaken die eerder ook wel werden uitgevoerd door betaalde krachten. Zij moeten zich nu steeds meer puur op zorgtaken richten, wat hun werk minder gevarieerd maakt.

Vrijwilligers maken het leven leuk

“Professionele krachten worden steeds vaker ingezet als een soort ‘coach’ voor vrijwilligers. Dat vinden ze niet allemaal leuk, en ze hebben er ook niet allemaal aanleg voor,” blijkt uit het onderzoek. Vrijwilligers worden daardoor vaak overvraagd. Ze beginnen vol goede moed aan een taak als koffie schenken op een knutselmiddag, maar voor ze het weten helpen ze ook met eten en wassen. “En als ze overvraagd worden zijn ze weg,” concludeert Verplanke.

De taak van de coördinator vrijwilligers is om de talenten en belangstelling van de vrijwilliger te koppelen aan de taken in een instelling of een extramurale zorgsituatie. Als dat goed lukt is het voor alle betrokken partijen plezierig: de cliënt of bewoner krijgt de aandacht waar de verpleegkundige of andere professional geen tijd meer voor heeft. De vrijwilliger doet zinvol werk waardoor hij of zij voelt iets te betekenen voor een ander. En de zorginstelling biedt haar klanten en haar personeel die meerwaarde die het leven niet alleen draaglijk maar ook nog leuk maakt. 

Brandbrief naar RvB

De ontwikkelingen rond vrijwilligers in de zorgsector baart ook beroepsvereniging voor coördinatoren vrijwilligerswerk AGORA veel zorgen. “Naar aanleiding van de betogen op onze jubileumconferentie hebben we direct besloten om een brandbrief te sturen naar de Raden van Bestuur van de grote zorginstellingen in Nederland. Daarin zullen we hen uitnodigen voor een gesprek over de positie, de belangen en de toegevoegde waarde van vrijwilligers in de zorg. Ook vrijwilligers in de extramurale zorg verdienen veel meer ondersteuning en waardering,” verklaart voorzitter Conny van de Scheur. “Wij hebben als beroepsvereniging veel ervaring met het vinden van een goede balans en een werkbare overlegstructuur tussen alle betrokken partijen. Die kennis stellen we graag beschikbaar voor een beter functionerende en hartelijkere zorg.”

Toekomstagenda informele zorg en ondersteuning

De Toekomstagenda is tot stand gekomen op verzoek van het ministerie van VWS in vervolg op de beleidsbrief Versterken, verlichten en verbinden (2013), met ondersteuning van het Expertisecentrum Mantelzorg, een samenwerkingsverband van Movisie en Vilans.

Deelnemende organisaties aan de Toekomstagenda zijn ActiZ, AGORA, ANBO, BTN, CSO, de gemeenten Amsterdam, Apeldoorn, Heerhugowaard, Hoogeveen, Leiden, Oss, Utrecht, Venlo en Zeewolde, GGZ Nederland, het Nederlandse Rode Kruis, Humanitas, Kerk in Actie, Koepel Wmo-raden, Landelijk Platform GGz, MEE, Mezzo, MOgroep, NOV, NVMW, NPV, Patiëntenfederatie NPCF, Platform VG, Stichting Present, VGN, Verenso, VNG, VPTZ, V&VN, De Zonnebloem en Zorgverzekeraars Nederland.

Lees hier de toekomstagenda

Regionieuws

Categorie: Regionieuws

Vacatures

Categorie: Vacatures

blanco spacer